Vi tager ansvar, når vi investerer


Når vi investerer de mange penge, som vores medlemmer har sparet op til pension, så påvirker vi vores fælles omverden. Derfor er det vigtigt for os, at vi investerer ansvarligt, så vi understøtter en sund og bæredygtig økonomi.

Det mener vi med ansvarlige investeringer

Ord kan være billige, så vi gør os umage med at definere, hvad vi mener med ansvarlige investeringer. Bestyrelsen i Lærernes Pension har fastlagt en ’Politik for ansvarlige investeringer’, som du kan læse via linket her på siden.

Nogle af de centrale punkter, vi fokuserer på, er globale normer i forhold til miljø, menneskerettigheder og virksomhedsledelse. Hertil kommer et særligt fokus på våben, tobak og klima. Et centralt element i politikken er, at vi ekskluderer selskaber, som ikke lever op til vores retningslinjer.

På klimaområdet vil vi med nogle af vores investeringer understøtte overgangen til en økonomi baseret på et lavt CO2-indhold. Det gør vi bl.a. ved at investere i vedvarende energi og opføre bygninger med høje energimærker og bæredygtighedscertificeringer.

Derfor investerer vi ikke i virksomheder, som:

  • Modarbejder overgangen til en økonomi baseret på et lavt CO2-indhold ved at eftersøge, udvinde eller producere energi baseret på fossile brændstoffer - medmindre virksomheden er i gang med en omstilling, som er forenelig med Paris-aftalen
  • Fremmer voldelige konflikter ved at producere våben eller handle med dem
  • Krænker menneskerettigheder
  • Krænker arbejdstagers rettigheder ved at forhindre retten til at organisere sig og kollektivt forhandle
  • Har en uansvarlig omgang med naturens ressourcer og/eller belaster miljøet
  • Fremstiller tobaksprodukter
  • Har en adfærd, der er præget af korruption, afpresning og bestikkelse

Vi er fleksible – til en vis grænse

Vi er investeret i flere tusinde forskellige selskaber, fonde og investeringsforeninger, og derfor er der nødt til at være en vis form for fleksibilitet, når vi implementerer vores retningslinjer.

Vi har tolerancetærskler, så vi accepterer, at en investering indeholder en lille del af noget, vi ellers ikke vil have. Det kan være, at en stor industrivirksomhed har en mindre del af sin omsætning fra produktion af tobak, som vi ellers har udelukket. Så længe det ikke overstiger 5 procent af omsætningen, beholder vi investeringen.

Se vores tolerancetærskler her: 

Investeringer

Må max udgøre

Produktion af kontroversielle våben

0 %

Våbenrelaterede aktiviteter

5 %

Produktion af tobak

5 %

Eftersøgning, udvinding eller energiproduktion baseret på fossile brændstoffer.

Begrænsningen gælder, med mindre virksomheden er i gang med en omstilling forenelig med Paris-aftalen.

5 %

Vi benytter os af flere eksterne dataleverandører til at overvåge investeringerne.

Vi overvåger og kontrollerer

Vi kan ikke selv gå ind i hvert eneste af de mange tusinde selskaber og kontrollere alle forhold, så vi gør brug af informationer fra et eksternt firma til at screene vores investeringer. Lever et selskab ikke op til vores retningslinjer, investerer vi ikke i det. Og hvis vi allerede ejer det, sælger vi det.

Er det et selskab, hvis aktier eller obligationer handles på en børs, er det som regel enkelt at sælge dem. I visse tilfælde kan det være lidt mere kompliceret. Det drejer sig om såkaldt illikvide investeringer som fx være en skovinvestering, eller en investering via en investeringsforening, hvor det ikke er muligt at sælge en enkelt investering. I de tilfælde, hvor der efterfølgende bliver kendskab til en problemstilling, søges problemet løst ved dialog.

Derfor gør vi os naturligvis også meget umage med at undersøge vores investeringer på forhånd, inden vi sætter penge i dem.
Det gælder også den skattemæssige konstruktion, fordi det for os er vigtigt, at vi altid betaler den lovpligtige skat.

Nyt i det etiske kodeks

December 2020 

Vi indfører en tolerancetærskel over for fossile brændstoffer på
5 % når det gælder 

  • eftersøgning
  • udvinding
  • energiproduktion 

- medmindre selskabet er i gang med en omstilling for at leve op til Paris-aftalen

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere lppension.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdateret programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browsere:

Du er altid velkommen til at ringe til os på 70 21 61 31, hvis du oplever problemer med vores hjemmeside.