Medlemsforum Vest og Medlemsforum Øst

Lærernes Pensions Medlemsforum er af praktiske årsager delt i to - Medlemsforum Øst og Medlemsforum Vest.
Medlemsforum Vest er for medlemmer, som bor vest for Storebælt og i Sydslesvig.
Medlemsforum Øst er for medlemmer, som bor øst for Storebælt, på Færøerne, i Grønland eller uden for Danmark med undtagelse af Sydslesvig. 

Se medlemmerne i Medlemsforum Vest

Se medlemmerne i Medlemsforum Øst

Hvad er Medlemsforum?

 • Medlemsforum er medlemmernes vej til indflydelse på, hvad LærerPensionen skal bestå af, og hvordan medlemmernes penge skal investeres.

 • Medlemsforum kan stille forslag til bestyrelsen.

 • Ved større ændringer i udbud af pensioner eller investeringsprincipper er bestyrelsen forpligtet til at indhente udtalelse fra Medlemsforum.

 • Medlemsforum er valgt af og blandt alle, der har en pensionsordning i Lærernes Pension.

 • Medlemsforum er valgt for tre år ad gangen.

Se samlet mødeplan for valgperioden 2019-2022 

Tjek kalenderen!
 • Uddannelsesdag - Fælles: Mandag den 9. september
 • Dagsmøde - Vest: Onsdag den 13. november
 • Dagsmøde - Øst: Onsdag den 20. november
 • Dagsmøde - Vest: Torsdag den 16. januar
 • Dagsmøde - Øst: Torsdag den 23. januar

Alle kan være med

Du behøver ikke at vide noget om pensioner, investeringer, overenskomster eller lignende. Du skal bare have en pensionsordning i Lærernes Pension.  Og så skal du have tid og lyst til at mødes med os til dagsmøder og konferencer 3-4 gange om året. Der er valg til medlemsforum hvert tredje år. Alle medlemmer af Lærernes Pension har stemmeret, og alle kan stille op.

Valg hvert 3. år
 • Medlemsforum Øst: Fredsvalg i 2019
 • Medlemsforum Vest: Valg i juni 2019
 • Næste valg er i 2022

Regler for Medlemsforum

Medlemsforaene har indflydelse på udbud af pensioner og investeringsprincipper i selskabet. Medlemsforaene har ret til at stille forslag til selskabets bestyrelse. Hvert medlemsforum består normalt af 25 medlemmer, men kan bestå af op til 30 medlemmer. Hvis der er flere end 30, der ønsker at være med i et af medlemsforaene, skal der afholdes valg. De 25 kandidater, som får flest stemmer, vælges ind i forummet.

Læs mere

Følg med i hvad der sker

Referater fra møder og konferencer er tilgængelige for alle

Se referater

Få mere at vide

I mapperne herunder kan du dykke mere ned i pensionsstoffet - hvad enten du er medlem af foraene, overvejer at stille op eller bare gerne vil vide mere om din pension.

Bilag til refusion

Medlemmer af Medlemsforum kan her finde bilag til at få refunderet udgifter til transport mv., samt bilag til arbejdsgiver ved lønrefusion.

Personoplysninger

Her beskriver vi alene, hvordan vi behandler de data, som vi får om dig i forbindelse med, at du er en del af Lærernes Pensions Medlemsforum.