Årsoversigt

Vil du se, hvor meget dit depot er vokset i et bestemt år, så kan du det i din årsoversigt. Her kan du fx også se, hvor meget du har fået i rente og betalt for dine forsikringer og til administration. 

Log på