Eksklusionslister


I Lærernes Pension fravælger vi at investere i visse selskaber. Det er selskaber, der ikke lever op til, hvad vi ser som ansvarlig adfærd.

Vi investerer ikke i alt

Ved seneste opgørelse i maj 2022 havde Lærernes Pension 836 virksomheder på eksklusionslisten. Flere  var gengangere, så netto er der tale om 669 virksomheder.
Dertil kommer, at Lærernes Pension i februar 2022 besluttede at ekskludere alle aktiver og finansielle instrumenter, som indeholder eksponeringer mod Rusland. 

Eksklusionslisten er en udløber af vores politik for ansvarlige investeringer, som fastlægger, hvilke typer af virksomheder, vi har valgt at holde fingrene fra. Og så en beslutning om, at Lærernes Pension ikke udøver ’aktivt ejerskab’, altså går i dialog med virksomheder for at få dem til at ændre deres praksis.

Går det ud over afkastet?

Lærernes Pensions eksklusionsliste betyder, at vi har afskåret os selv fra omkring 10 procent af værdipapirerne (aktier/obligationer) i et verdensmarkedsindeks. Det skal dog siges, at enkelte selskaber vejer tungt i den beregning.

Vi fastlægger vores investeringsstrategi ud fra målet om at sikre et godt og stabilt afkast og spreder investeringerne på mange aktivklasser og lande, så der er mindre risiko for store tab, hvis markedsudviklingen viser sig meget anderledes end forventet. Det har vi stadig rigtig gode muligheder for at gøre. Vores ambition er netop at forene etiske hensyn med gode afkast.

Man kan undgå tab
Tilhængere af frasalg af CO2-tunge aktiver fremhæver, at man kan risikere at brænde inde med aktier i fx kul- eller olie-firmaer efterhånden som klimahensyn bliver mere påtrængende. Ved aktivt ejerskab kan man forsøge at påvirke den risiko ved at få firmaerne til at skifte kurs. Ved frasalg undgår man helt risikoen.

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere lppension.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdateret programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browsere:

Du er altid velkommen til at ringe til os på 70 21 61 31, hvis du oplever problemer med vores hjemmeside.