Eksklusionslister


Lærernes Pension har en af de længste eksklusionslister blandt danske pensionsselskaber. Det skyldes, at vi har fravalgt ’aktivt ejerskab’, hvor man som investor prøver at påvirke de selskaber, man ejer aktier i. I stedet sælger vi – eller lader være med at købe.

En af de længste lister
Ved seneste opgørelse i maj 2021 havde Lærernes Pension 736 virksomheder på eksklusionslisten. Flere  var gengangere, så netto er der tale om 596 virksomheder. Det gør det til en af Danmarks længste lister af virksomheder, man globalt set har valgt ikke at investere i.
I sig selv er længden af listen dog ikke nødvendigvis så sigende; det handler mere om årsagerne til eksklusion.

Eksklusionslisten er en udløber af vores etiske kodeks, som fastlægger, hvilke typer af virksomheder, vi har valgt at holde fingrene fra. Og så en beslutning om, at Lærernes Pension ikke udøver ’aktivt ejerskab’, altså går i dialog med virksomheder for at få dem til at ændre deres praksis.

Det kan gå ud over afkastet
Lærernes Pensions eksklusionsliste betyder, at vi har afskåret os selv fra omkring 9 procent af de tilgængelige værdipapirer (aktier/obligationer), og det kan gå ud over afkastet.

Det kan være svært at fastslå med sikkerhed om aktivt ejerskab eller eksklusion giver det bedste udbytte. Dog lader det til at være nogenlunde klart, at såkaldte ’synde-aktier’ (tobak, spil og alkohol) ofte giver et bedre afkast. Og især tobak er ofte omfattet af eksklusionslister - heriblandt vores.

Man kan undgå tab
Tilhængere af frasalg af CO2-tunge aktiver fremhæver, at man kan risikere at brænde inde med aktier i fx kul- eller olie-firmaer efterhånden som klimahensyn bliver mere påtrængende. Ved aktivt ejerskab kan man forsøge at påvirke den risiko ved at få firmaerne til at skifte kurs. Ved frasalg undgår man helt risikoen.

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere lppension.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdateret programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browsere:

Du er altid velkommen til at ringe til os på 70 21 61 31, hvis du oplever problemer med vores hjemmeside.