Se vores gode råd til dig

Hvis vi har gode råd til dig om din LærerPension, så finder du dem på introsiden. Det er også på introsiden, at du kan se din seneste indbetaling og din forventede månedlige pension. 

Log på

Forsikringsbetingelser

Almindelige forsikringsbetingelser
LærerPension oprettet 1. januar 2008 og derefter
LærerPension oprettet før 1. januar 2008

samt det tilknyttede
Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat

Tilkendelse af invalidepension

Regler om tilkendelse af invalidepension, når der ikke er fast bopæl i Danmark

Her er forsikringsbetingelserne for PlusPension, som er en ren opsparing uden forsikringer. 

PlusPension - Forsikringsbetingelser

samt det tilknyttede

Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat

Læs om, hvordan vi håndterer personoplysninger.

Personoplysninger