Regler og praktisk

Valgregler og forretningsorden for Medlemsforum i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab per 1. september 2014

Bestyrelsen for Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, i det følgende kaldet selskabet, har vedtaget følgende forhold for de to medlemsfora, som er tilknyttet selskabet.

Senest opdateret august 2014

Retningslinjer
Hvert medlemsforum består normalt af 25 medlemmer, men kan bestå af op til 30 medlemmer. Hvis der er flere end 30, der ønsker at være med i et af medlemsforaene, skal der afholdes valg. De 25 kandidater, som får flest stemmer, vælges ind i forummet.

Hvis et af de valgte medlemmer fraflytter det område, hvor medlemmet er valgt, kan medlemmet vælge at blive i medlemsforummet eller at blive overflyttet til det andet medlemsforum, fx flytte fra Medlemsforum Vest til Medlemsforum Øst. Hvis et medlem flytter til det andet medlemsforum, skal der ikke fyldes op fra en evt. suppleantliste. Der kan maksimalt være 60 medlemmer i alt i de to medlemsfora. I forbindelse med bopælsskift kan det ene medlemsforum overstige det maksimale antal på 30 medlemmer i den resterende valgperiode. Hvis medlemmet skal skifte tilhørsforhold, skal det aftales med selskabet og de to formænd.

Medlemsforaene har indflydelse på udbud af pensioner og investeringsprincipper i selskabet. Medlemsforaene har ret til at stille forslag til selskabets bestyrelse.

Forud for større ændringer i udbud af pensioner eller investeringsprincipper er selskabets bestyrelse pligtig til at indhente udtalelse fra medlemsforaene. Det er selskabets bestyrelse, der fastlægger de nærmere principper herfor.

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere lppension.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdateret programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browsere:

Du er altid velkommen til at ringe til os på 70 21 61 31, hvis du oplever problemer med vores hjemmeside.

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.