Afkast og rente

I 2021 er din depotrente på 3,5 % før skat - eller 2,94 % efter skat.

Din depotrente ligger højt sammenlignet med andre pensionsselskaber. Selv i en tid med uro på de finansielle markeder kan vi fastholde den høje depotrente, fordi Lærernes Pension er økonomisk godt polstret. Vi forventer, at vi også i de kommende år kan give en god depotrente.

Årsrapport og halvårsregnskab

Her kan du hente vores årsrapporter og halvårsregnskaber i pdf-format

Se rapporterne

Tryghed i din pensionsopsparing

Dine pensionspenge kan enten blive forrentet med præcis det afkast, dit pensionsselskab opnår år for år – det kalder man markedsrente - eller med et udjævnet gennemsnit, hvor selskabet holder noget i reserve til dårlige år – det kalder man gennemsnitsrente, og det er det, du har i Lærernes Pension.

Fordele ved gennemsnitsrente
  • Du mister ikke pludselig en stor del af din opsparing, når aktiemarkederne går i minus
  • Fællesskabet bærer risikoen - du bærer den ikke alene
  • Du fortsætter med at få depotrenten, når du er gået på pension

Afkast på 1,4 procent i 2020

Afkastet var i 2020 på 1,4 % procent.  I figuren kan du se, hvordan afkastet har fordelt sig på de otte største investeringsgrupper - alle med mindst 5,5 milliarder kroner investeret ultimo 2020. Afkast og fordeling for 2021 kommer med årsregnskabet omkring april 2022.

Globale aktier 8,1
Stabile aktier -2,6
Emerging Markets aktier -4,5
Danske aktier 29,6
Statsobligationer 2,8
Realkreditobligationer 1,2
Emerging Market obligationer, lokal valuta -6,7
Ejendomme 1,9
Globale aktier 28,2
Stabile aktier 21,5
Emerging Markets aktier 18,0
Danske aktier 29,8
Statsobligationer 0,7
Realkreditobligationer 0,3
Emerging market obligationer, lokal valuta 17,7
Ejendomme 5,5
Globale aktier -11,3
Stabile aktier -9,2
Emerging Markets aktier -10,6
Danske aktier -12,9
Statsobligationer -0,9
Realkreditobligationer 0,9
Emerging market obligationer, lokal valuta -2,4
Ejendomme 1,7
Danske aktier 13,5
Emerging Markets aktier 12,6
Globale aktier 15,8
Realkreditobligationer 2,9
Statsobligationer -1,1
High Yield obligationer 5,7
Ejendomme 12,5
Skov -6,6
Danske aktier 1,3
Emerging markets aktier 20,9
Globale aktier 7,3
Realkreditobligationer 4,5
Statsobligationer 8,1
High yield obligationer 8,1
Ejendomme 10,8
Skov -1,4
Danske aktier 32,0
EM aktier -6,6
Stats- og realkreditobligationer -0,3
Infrastruktur -2,6
Globale aktier 3,5
E M-obligationer -0,6
Ejendomme 13,6
Skov -6,4
Danske aktier 18,5
EM aktier 6,4
Stats- og indeksobligationer 20,6
Realkredit 5,0
Globale aktier 8,9
Udenlandske kreditobligationer 4,0
Ejendomme 12,8
Skov -3,3
EM og globale aktier 18,8
Danske aktier 35,4
Stats- og indeksobligationer -6,0
Realkreditobligationer 1,4
Investment grade og High Yield obligationer 4,9
EM obligationer -5,2
Ejendomme 4,1
Skov 5,3
EM og globale aktier 17,4
Danske aktier 26,3
Stats- og indeksobligationer 6,2
Realkreditobligationer 5,9
Investment grade og High Yield obligationer 13,0
EM obligationer 17,4
Ejendomme 4,7
Skov 2,7
EM og globale aktier -7,3
Danske aktier -17,0
Stats- og indeksobligationer 19,7
Realkreditobligationer 6,5
Investment grade og High Yield obligationer 5,0
EM obligationer 12,4
Ejendomme -8,5
Skov 1,9
Aktier i alt 23,0
Stats- og indeksobligationer 7,8
Realkreditobligationer 5,9
Investment grade og High Yield obligationer 9,0
EM obligationer 7,9
Ejendomme 6,4
Skov 5,2
Aktier i alt 34,0
Stats- og indeksobligationer 2,6
Realkreditobligationer 9,1
Investment grade og High Yield obligationer 35,5
EM obligationer 29,3
Ejendomme 0,6
Skov -4,9

Sådan kommer vi fra afkast til depotrente

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere lppension.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdateret programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browsere:

Du er altid velkommen til at ringe til os på 70 21 61 31, hvis du oplever problemer med vores hjemmeside.

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.