Afkast og rente

I 2020 er din depotrente på 5,0% før skat - eller 4,24% efter skat.

Din depotrente ligger højt sammenlignet med andre pensionsselskaber. Selv i en tid med uro på de finansielle markeder kan vi fastholde den høje depotrente, fordi Lærernes Pension er økonomisk godt polstret. Vi forventer, at vi også i de kommende år kan give en god depotrente.

Årsrapport og halvårsregnskab

Her kan du hente vores årsrapporter og halvårsregnskaber i pdf-format

Se rapporterne

Tryghed i din pensionsopsparing

Dine pensionspenge kan enten blive forrentet med præcis det afkast, dit pensionsselskab opnår år for år – det kalder man markedsrente - eller med et udjævnet gennemsnit, hvor selskabet holder noget i reserve til dårlige år – det kalder man gennemsnitsrente, og det er det, du har i Lærernes Pension.

Fordele ved gennemsnitsrente
  • Du mister ikke pludselig en stor del af din opsparing, når aktiemarkederne går i minus
  • Fællesskabet bærer risikoen - du bærer den ikke alene
  • Du fortsætter med at få depotrenten, når du er gået på pension

Afkast på -4,5 procent i 2018

Afkastet var i 2018 på -4,5 procent (- 4,7% i henhold til N1-definitionen).  I figuren kan du se, hvordan afkastet har fordelt sig på de otte investeringsgrupper med mindst fem milliarder kroner investeret ultimo 2018. Afkast og fordeling for 2019 kommer med årsregnskabet omkring april 2020.

Globale aktier -11,3
Stabile aktier -9,2
Emerging Markets aktier -10,6
Danske aktier -12,9
Statsobligationer -0,9
Realkreditobligationer 0,9
Emerging market obligationer, lokal valuta -2,4
Ejendomme 1,7
Danske aktier 13,5
Emerging Markets aktier 12,6
Globale aktier 15,8
Realkreditobligationer 2,9
Statsobligationer -1,1
High Yield obligationer 5,7
Ejendomme 12,5
Skov -6,6
Danske aktier 1,3
Emerging markets aktier 20,9
Globale aktier 7,3
Realkreditobligationer 4,5
Statsobligationer 8,1
High yield obligationer 8,1
Ejendomme 10,8
Skov -1,4
Danske aktier 32,0
EM aktier -6,6
Stats- og realkreditobligationer -0,3
Infrastruktur -2,6
Globale aktier 3,5
E M-obligationer -0,6
Ejendomme 13,6
Skov -6,4
Danske aktier 18,5
EM aktier 6,4
Stats- og indeksobligationer 20,6
Realkredit 5,0
Globale aktier 8,9
Udenlandske kreditobligationer 4,0
Ejendomme 12,8
Skov -3,3
EM og globale aktier 18,8
Danske aktier 35,4
Stats- og indeksobligationer -6,0
Realkreditobligationer 1,4
Investment grade og High Yield obligationer 4,9
EM obligationer -5,2
Ejendomme 4,1
Skov 5,3
EM og globale aktier 17,4
Danske aktier 26,3
Stats- og indeksobligationer 6,2
Realkreditobligationer 5,9
Investment grade og High Yield obligationer 13,0
EM obligationer 17,4
Ejendomme 4,7
Skov 2,7
EM og globale aktier -7,3
Danske aktier -17,0
Stats- og indeksobligationer 19,7
Realkreditobligationer 6,5
Investment grade og High Yield obligationer 5,0
EM obligationer 12,4
Ejendomme -8,5
Skov 1,9
Aktier i alt 23,0
Stats- og indeksobligationer 7,8
Realkreditobligationer 5,9
Investment grade og High Yield obligationer 9,0
EM obligationer 7,9
Ejendomme 6,4
Skov 5,2
Aktier i alt 34,0
Stats- og indeksobligationer 2,6
Realkreditobligationer 9,1
Investment grade og High Yield obligationer 35,5
EM obligationer 29,3
Ejendomme 0,6
Skov -4,9

Sådan kommer vi fra afkast til depotrente

Du har fravalgt funktionelle cookies. Derfor er chat ikke muligt. Hvis du ønsker at chatte med vores rådgivere, skal du acceptere funktionelle cookies. Du kan tilvælge "Funktionelle cookies" ved at klikke på denne boks.

Vær opmærksom på, at du vælger hele kategorien "Funktionelle cookies" til. Således kan der være andre cookies end udelukkende dem til chat.