Investeringer i praksis


Med investeringer over hele verden er det for stor en opgave selv at overvåge, om vores investeringer lever op til det etiske kodeks. Derfor har vi hyret virksomheden Ethix til at holde øje med det.

Styrer efter trafiklys
Hvis der er problemer med en virksomhed, mærker Ethix den med et gult eller rødt lys.

 Gult lys betyder, at der er en mistanke om, at der sker systematiske og gentagne overtrædelser af retningslinjerne.

 Rødt lys betyder, at det er bekræftet af en officiel kilde, at der sker systematiske og gentagne overtrædelser af retningslinjer, og at virksomheden ikke gør noget for at stoppe det.

Er investeringen i rødt lys, bliver den solgt. Er den i gult lys, holder vi øje med investeringen.

Her kan du se den seneste liste over de virksomheder, vi har udelukket fra vores investeringsunivers.

Et område i udvikling
Vores tilgang til håndteringen af etiske problemstillinger i investeringerne udvikles hele tiden. Fra tid til anden er Lærernes Pension og de øvrige danske pensionsselskaber i offentlighedens søgelys som følge af etiske problemstillinger knyttet til selskabernes investeringer.

Det er kun godt, at der er interesse om området, og de etiske retningslinjer er jævnligt et tema i de to Medlemsfora og i bestyrelsen.