Sortlister


Lærernes Pension har en af de længste ’sortlister’ blandt danske pensionsselskaber. Det skyldes, at vi har fravalgt ’aktivt ejerskab’, hvor man som investor prøver at påvirke de selskaber, man ejer aktier i. I stedet sælger vi – eller lader være med at købe.

En af de længste lister
Ved seneste opgørelse i november 2020 havde Lærernes Pension 688 virksomheder på sortlisten. Flere  var gengangere, så netto er der tale om 545 virksomheder. Det gør det til en af Danmarks længste lister af virksomheder, man globalt set har valgt ikke at investere i.

Sortlisten er en udløber af vores etiske kodeks, som fastlægger, hvilke typer af virksomheder, vi har valgt at holde fingrene fra. Og så en beslutning om, at Lærernes Pension ikke udøver ’aktivt ejerskab’, altså går i dialog med virksomheder for at få dem til at ændre deres praksis.

Det kan gå ud over afkastet
Lærernes Pensions sortliste betyder, at vi har afskåret os selv fra omkring 6 procent af de tilgængelige værdipapirer (aktier/obligationer), og det kan gå ud over afkastet.
Andre investorer kan også have sortlister, fx hvis man – lige som os – helt har fravalgt at investere i tobak.

Det kan være svært at fastslå med sikkerhed om aktivt ejerskab eller sortlistning giver det bedste udbytte. Dog lader det til at være nogenlunde klart, at såkaldte ’synde-aktier’ (tobak, spil og alkohol) ofte giver et bedre afkast. Og især tobak er ofte omfattet af sortlister - heriblandt vores.

Man kan undgå tab
Tilhængere af frasalg af CO2-tunge aktiver fremhæver, at man kan risikere at brænde inde med aktier i fx kul- eller olie-firmaer efterhånden som klimahensyn bliver mere påtrængende. Ved aktivt ejerskab kan man forsøge at påvirke den risiko ved at få firmaerne til at skifte kurs. Ved frasalg undgår man helt risikoen.