Klimastrategi


Vi vil gerne understøtte overgangen til en økonomi baseret på lavt CO2-indhold. Derfor udvikler vi løbende vores klimastrategi. 

Klimastrategi
Vores klimastrategi består indtil videre af tre hovedstrenge:

  • Reducere CO2-aftrykket generelt i vores investeringer
  • Sælge særligt klimaskadelige beholdninger
  • Etablere ’grønne’ porteføljer

Strategien er ikke færdigudviklet og fastlåst, men vil udvikle sig over tid. Blandt andet kan det være en udfordring at få afgjort konkret, hvad CO2-aftrykket egentlig er i en given investering. Dermed er det også svært at vide, om vi gavner miljøet ved at udskifte den. Så et led i strategien er at finde og få implementeret brugbare målinger.

Mindre CO2 aftryk på aktierne
En del af klimastrategien, som er under udvikling, handler om CO2 aftrykket på de børsnoterede investeringer. Da vi ikke selv har ressourcerne, skal vi starte med finde en samarbejdspartner, som kan hjælpe os med at måle CO2 aftrykket på aktieporteføljen. Det går vi i gang med i slutningen af 2019. Når det er på plads, skal vi tilpasse porteføljen, så vi ender op med en aktieportefølje med et lavt CO2 aftryk.

Frasalg
En del af vores klimastrategi handler om frasalg. Vi besluttede ved udgangen af 2017, at vi ikke længere ville investere i kul, oliesand og arktisk boring, og disse investeringer har vi stort set solgt gennem hele 2018.

Vi har også måttet erkende, at en meget firkantet regel om fx helt at udelukke oliesand eller arktiske boringer, har vist sig at være for vanskelig at håndtere her og nu. Derfor godkendte bestyrelsen i første omgang en bagatelgrænse på 20%. Den er siden - i april 2019 - sat ned til en grænse på blot 5 procent. 
Se mere her

Grønne porteføljer og obligationer
Det tredje ben i klimastrategien er at gå målrettet efter grønne aktieporteføljer og grønne obligationer. Vi stiller de samme krav til kapitalforvaltere af grønne investeringer som til vores øvrige forvaltere, og er i gang med at afdække mulighederne og analysere på fx afkast og risiko. I løbet af 2019 går vi i gang med at udvælge investeringer, som lever op til vores krav.

Grønne investeringer

  • Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) er en grøn investeringsfond, som investerer i fx havvindmølleparker, vindmøller på land, biomasse til energi og solenergi.
  • Gode Wind II og Merkur er tyske havvindmølleparker, som vi er medejere af.

Du har fravalgt funktionelle cookies. Derfor er chat ikke muligt. Hvis du ønsker at chatte med vores rådgivere, skal du acceptere funktionelle cookies. Du kan tilvælge "Funktionelle cookies" ved at klikke på denne boks.

Vær opmærksom på, at du vælger hele kategorien "Funktionelle cookies" til. Således kan der være andre cookies end udelukkende dem til chat.