Etisk kodeks


Lærernes Pension følger den etiske grundholdning, som afspejles i det omliggende samfund. Lærernes Pension følger naturligt de gældende love og konventioner i såvel den nationale lovgivning, som i de internationale aftaler Danmark har tiltrådt.

Sådan reviderer vi det etiske kodeks
Bestyrelsen fastlægger Lærernes Pensions etiske retningslinjer efter grundig diskussion i de to medlemsfora. Målet er at udstikke nogle retningslinjer for, hvad vi vil fremme med investeringerne, og hvilke typer virksomheder, vi ikke ønsker at investere i.  

 

Nye ændringer
Vi har haft vores kodeks siden 1997, og på mange måder ligner den sig selv siden da, men samtidig har den også udviklet sig. I december 2017 vedtog bestyrelsen i Lærernes Pension, at vi ikke længere investerer i tobaksfirmaer, lige som vi udelukker firmaer, der udvinder kul til energi, og særligt firmaer, der benytter sig af arktiske boringer eller oliesand. 

Hvad angår udvindingen af kul til energi, satte vi i december 2017 en ’bagatelgrænse’ på 25 procent, så vi stadig kan investere i firmaer, hvor kuludvinding kun udgør en mindre del af deres omsætning. Bagatelgrænsen blev i april 2019 sat ned til blot 5 procent. Uden en bagatelgrænse ville det udelukke en mærkbart større del af aktiemarkedet, og dermed gå ud over vores investeringsmuligheder. 

Investeringer

Tolerancegrænse vedtaget december 2017

Nye tolerancegrænser pr. april 2019

Produktion af kul til energi

25%

5%

Arktisk boring efter olie

20%

5%

Udvinding af olie fra tjæresand

20%

5%

Produktion af kontroversielle våben

0%

0%

Våbenrelaterede aktiviteter

25%

5%

Produktion af tobak

5%

5%

Det etiske kodeks betyder i dag, at vi har udelukket cirka 6 procent af de børsnoterede værdipapirer fra vores investeringsunivers.

Vi overvåger investeringerne
For at være sikre på, at vores investeringer lever op til det etiske kodeks, så har vi hyret firmaet ISS-Ethix til at overvåge om de firmaer, vi har investeret i, lever op til vores etiske kodeks. Når der er problemer med en virksomhed, så mærker ISS-Ethix den med et gult eller rødt lys.

 Grønt lys - vi beholder
Grønt lys betyder, at virksomhederne lever op til vores etiske kodeks, og at vi derfor beholder vores investeringer i dem.

Gult lys – vi holder øje
Gult lys betyder, at der er en mistanke om, at der sker systematisk og gentagne overtrædelser af vores etiske kodeks. Derfor holder vi øje med virksomheden.

Rødt lys – vi sælger
Rødt lys betyder, at det er bekræftet af en officiel kilde, at der sker systematisk og gentagne overtrædelser af vores etiske kodeks, og at virksomheden ikke gør noget for at stoppe det. Derfor sælger vi vores aktiver i virksomheden.

Nyt i det etiske kodeks

Siden 2018 har vi reduceret vores investeringer betydeligt i:

  • Produktion af tobak
  • Udvinding af kul til energi
  • Arktiske boringer
  • Udvinding fra oliesand