Om det etiske kodeks


Lærernes Pension følger den etiske grundholdning, som afspejles i det omliggende samfund. Lærernes Pension følger naturligt de gældende love og konventioner i såvel den nationale lovgivning, som i de internationale aftaler Danmark har tiltrådt.

Nye ændringer

Vi har haft vores kodeks siden 1997, og på mange måder ligner det sig selv siden da, men samtidig har det også udviklet sig.

 • December 2017 
  Bestyrelsen i Lærernes Pension vedtog, at vi ikke længere investerer i tobaksfirmaer, lige som vi udelukker selskaber, der udvinder kul til energi, eller som benytter sig af arktiske boringer eller olieudvinding fra tjæresand. 
  Selskaber med mere end 25 procent omsætning fra kuludvinding blev solgt fra.
 • April 2019
  Vi skærpede kravene, så ’tolerancetærsklen’ for selskabernes omsætning blev sat ned til blot 5 procent, både med hensyn til våben, kul, oliesand og arktiske boringer.
 • December 2020 
  Vi har taget et stort skridt videre, for nu er det ikke kun kul, arktiske boringer og oliesand vi har grænser for.
  Nu gælder det generelt, at vi udelukker eftersøgning, udvinding eller energiproduktion baseret på fossile brændstoffer, medmindre virksomheden er i gang med en omstilling forenelig med Paris-aftalen. 
  Også her med en tolerancetærskel på 5 procent.

 

Tolerancegrænser

Investeringer

Dec. 2017

April 2019

Dec. 2020

Produktion af kul til energi

25 %

5 %

Afløst af nyt pkt.

Arktisk boring efter olie

20 %

5 %

Afløst af nyt pkt.

Udvinding af olie fra tjæresand

20 %

5 %

Afløst af nyt pkt.

Nyt punkt dec. 2020
Eftersøgning, udvinding eller energiproduktion
baseret på fossile brændstoffer   *)

5 %

Produktion af kontroversielle våben

0 %

0 %

0 %

Våbenrelaterede aktiviteter

25 %

5 %

5 %

Produktion af tobak

5 %

5 %

5 %

*) Note vedr. punkt om fossile brændstoffer:

Begrænsningen gælder, med mindre virksomheden er i gang med en omstilling forenelig med Paris-aftalen.
Vi benytter os af flere eksterne firmaer til at overvåge indsatsen.  

Det etiske kodeks betyder i dag, at vi har udelukket cirka 8,6 procent af de børsnoterede værdipapirer fra vores investeringsunivers.

Vi overvåger investeringerne

For at være sikre på, at vores investeringer lever op til det etiske kodeks, så har vi hyret firmaet ISS-ESG til at overvåge om de firmaer, vi har investeret i, lever op til vores etiske kodeks. Når der er problemer med en virksomhed, så mærker ISS-ESG den med et gult eller rødt lys.

 Grønt lys - vi beholder
Grønt lys betyder, at virksomhederne lever op til vores etiske kodeks, og at vi derfor beholder vores investeringer i dem.

Gult lys – vi holder øje
Gult lys betyder, at der er en mistanke om, at der sker systematisk og gentagne overtrædelser af vores etiske kodeks. Derfor holder vi øje med virksomheden.

Rødt lys – vi sælger
Rødt lys betyder, at det er bekræftet af en officiel kilde, at der sker systematisk og gentagne overtrædelser af vores etiske kodeks, og at virksomheden ikke gør noget for at stoppe det. Derfor sælger vi vores aktiver i virksomheden.

Sådan reviderer vi det etiske kodeks

Bestyrelsen fastlægger Lærernes Pensions etiske retningslinjer efter grundig diskussion i de to medlemsfora. Målet er at udstikke nogle retningslinjer for, hvad vi vil fremme med investeringerne, og hvilke typer virksomheder, vi ikke ønsker at investere i.  

 

 

Nyt i det etiske kodeks

December 2020 

Vi indfører en tolerancetærskel over for fossile brændstoffer på
5 % når det gælder 

 • eftersøgning
 • udvinding
 • energiproduktion 

- medmindre selskabet er i gang med en omstilling for at leve op til Paris-aftalen

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere lppension.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdateret programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browsere:

Du er altid velkommen til at ringe til os på 70 21 61 31, hvis du oplever problemer med vores hjemmeside.