Din roller som tillidsrepræsentant

Din rolle er at være bindeled mellem dine kolleger og din faglige organisation i forhold til LærerPensionen

Derfor skal du vide, at:

  1. der med ansættelsen som lærer følger en LærerPension, og at du skal informere nye kollegaer om dette
  2. LærerPensionen består af opsparing til pension og forsikringer ved tabt arbejdsevne og død
  3. ved længerevarende sygdom skal dine kolleger videresendes til jeres faglige organisation
  4. kolleger, der nærmer sig pensionsalderen, skal forholde sig til pension og efterløn
  5. dine kolleger kan komme til seniormøder og andre arrangementer med Lærernes Pension
  6. du selv kan arrangere et informationsmøde om pension for dine kolleger på din arbejdsplads
  7. Lærernes Pension udgiver et nyhedsbreve med nyheder om pension. Det er vigtigt, at du holder dig orienteret.

Som besøgende på siden accepterer du automatisk, at vi bruger cookies. Vi bruger primært cookies til at forbedre brugeroplevelsen og til statistik. Du kan læse om vores cookiepolitik.

Luk

Som besøgende på siden accepterer du automatisk, at vi bruger cookies. Vi bruger primært cookies til at forbedre brugeroplevelsen og til statistik. Du kan læse om vores cookiepolitik.

Luk