Din forventede pension

Hvor træfsikker er den forventede pension

Det er mest sandsynligt, at du får en pension, som ligger omkring den forventede pension, men det afhænger af om forudsætningerne holder. Den forventede pension er derfor forbundet med en vis usikkerhed og for at give dig en idé om usikkerheden, kan du se din pension i tre scenarier: Forventet, lavere end forventet og højere end forventet.

Den forventede pension

Når vi beregner din forventede pension, så bruger vi en række forudsætninger om fremtiden. Vi bruger fx levetid, depotrenter, afkast og inflation. Vi forudsætter også, at din løn stiger med inflationen. Selv om forudsætningerne er grundige, så er de alligevel forbundet med en usikkerhed.

Eksempler på usikkerhed
Afkast
Når vi taler om et forventet afkast, så tager vi højde for, at der kan være store udsving på aktiemarkederne - fx betød Finanskrisen i 2008 ikke, at pensionerne faldt. Det er kun, hvis vi over længere tid opnår dårligere afkast end det, vi forventer, at pensionerne falder.

Levealder
De fleste af vores medlemmer har en livsvarig alderspension, hvor udbetalingen fortsætter, så længe de lever. Størrelsen af udbetalingen afhænger af, hvor længe vi regner med, at medlemmerne i gennemsnit lever.

Hvis medlemmerne i gennemsnit lever længere, så skal pensionen strække sig over længere tid, og det betyder, at pensionen bliver sat ned. Hvis fx en 65-årigs levealder stiger fra 85 år til 86 år, så vil en årlig pension på 100.000 kr. falde til 95.000 kr.

Ved lavere afkast end forventet

For at give dig en idé om usikkerheden, beregner vi også udbetalingen ved
lavt afkast. Vi viser altså, hvordan det påvirker din pension, hvis de finansielle markeder udvikler sig dårligere end forventet.

Der er omkring 5% chance for dette scenarie eller noget der er værre. Det vil sige, at der er 95% chance for at din pension bliver højere end vist i det lave scenarie.

Det er kun usikkerheden om udviklingen på de finansielle markeder, der er
medregnet i udbetalingen ved lavt afkast. Usikkerhed om inflation, levetider mv. er ikke medregnet.

Ved højere afkast end forventet

For at give dig en idé om usikkerheden, beregner vi også udbetalingen ved
højt afkast. Vi viser altså, hvordan det påvirker din pension, hvis de finansielle markeder udvikler sig bedre end forventet.

Der er omkring 5% chance for dette scenarie eller noget der er bedre. Det vil sige, at der er 95% chance for at din pension bliver lavere end vist i det høje scenarie.

Det er kun usikkerheden om udviklingen på de finansielle markeder, der er
medregnet i udbetalingen ved højt afkast. Usikkerhed om inflation, levetider mv. er ikke medregnet.

Du har fravalgt funktionelle cookies. Derfor er chat ikke muligt. Hvis du ønsker at chatte med vores rådgivere, skal du acceptere funktionelle cookies. Du kan tilvælge "Funktionelle cookies" ved at klikke på denne boks.

Vær opmærksom på, at du vælger hele kategorien "Funktionelle cookies" til. Således kan der være andre cookies end udelukkende dem til chat.