Forebyggelse

Lærernes Pension støtter projekter, der kan medvirke til at forebygge stress og lignende problemer.

Der har tidligere været en tilsvarende støttemulighed, og bestyrelsen i Lærernes Pension har i juni 2018 besluttet at fortsætte denne mulighed.

Krav til projekter

En projektbeskrivelse skal indeholde en udtømmende beskrivelse af projektets formål, indhold, tidsplan, budget samt styring.

Der kan alene gives støtte til projekter der:

  • helt overvejende omfatter analyser af medlemmer af Lærernes Pension og som involverer både en lærerorganisation og en arbejdsgiverpart
  • indeholder konkrete tiltag/forsøg omkring forebyggelse, og således ikke alene består af litteraturstudier, anbefalinger eller lignende
  • giver anledning til en begrundet sandsynlighed for, at projektet vil kunne bidrage til et forbedret invalideresultat
  • indeholder et omfang af formidling af resultaterne, der kan gavne forebyggende virksomhed andre steder på lærerområdet
  • giver Lærernes Pension mulighed for at følge projektet via en følgegruppe eller lign., og som indeholder en løbende rapportering om udviklingen i projektet, herunder at projektet indeholder en evaluering

Der er afsat en million kroner om året fra 2018 - 2021, og der kan senest søges ved udgangen af 2021.  

Har du en ide til et projekt, der falder inden for kravene, så kan du kontakte Lærernes Pension ved at sende en mail til forebyggelse@lppension.dk

Du har fravalgt funktionelle cookies. Derfor er chat ikke muligt. Hvis du ønsker at chatte med vores rådgivere, skal du acceptere funktionelle cookies. Du kan tilvælge "Funktionelle cookies" ved at klikke på denne boks.

Vær opmærksom på, at du vælger hele kategorien "Funktionelle cookies" til. Således kan der være andre cookies end udelukkende dem til chat.