Din pension, vores ansvar

Lærernes Pension er et ungt selskab, som blev stiftet i 1993, da mange lærere gik over til at blive overenskomstansatte. 

Lærernes Pension er dannet af aftaleparterne, og vi er sat i verden for at sikre pensionsdækning til lærerne. Vores overordnede mål er at være blandt de bedste pensionsselskaber, hvordan vi sikrer det, kan du læse i vores idegrundlag

Se vores idégrundlag

Overenskomsten omfatter bl.a.
  • Folkeskolen
  • De frie skoler
  • Efterskoler
  • Tekniske skoler
  • Produktionsskoler
  • Daghøjskoler

Ejerskab

Lærernes Pension er ejet af lærerorganisationer og arbejdsgiverorganisationer i fællesskab. Lærernes Pension ejer 100 % af Lærernes Pension, ejendomsaktieselskab, som står for vores investeringer i fast ejendom i Danmark.

Fælles administration giver stordriftsfordele

Sammen med PBU og PKA har vi dannet serviceselskabet Forca, som tager sig af store dele af administrationen. Tilsammen servicerer Forca godt 500.000 pensionkunder, og det giver stordriftsfordele og dermed lavere omkostninger til vores medlemmer.

Læs mere

Bestyrelsen

Der er i alt 14 medlemmer af bestyrelsen i Lærernes Pension, som alle er ulønnet. Medlemmerne vælges af generalforsamlingen.

10 har baggrund i lærerorganisationerne, 2 er tilknyttet arbejdsgiverorganisationerne og 2 har særlige kvalifikationer inden for regnskab, revision, investeringer og forsikringsteknik.

Sekretariatet

Vi er 25 medarbejdere i ledelsessekretariatet, langt størsteparten er specialister.

Vi fokuserer på vores kerneforretning og på overvågning af de aftaler, vi har med vores samarbejdspartnere.

Se hvem vi er, og hvad vi laver

Administration

Vores serviceselskab Forca tager sig af hovedparten af medlemsadministrationen og dele af regnskabs- og fondsadministrationen.

I 2008 dannede vi sammen med PKA og PBU Forca til at stå for administrationen af pensionsordninger for 500.000 lønmodtagere. Gennem Forca udnytter vi de betydelige stordriftsfordele, der er ved at samarbejde med andre pensionsselskaber.

Læs mere

Job i Lærernes Pension

Når vi har ledige job i ledelsessekretariatet, kan du se det på denne side.

Forebyggelse

Lærernes Pension støtter projekter, der kan medvirke til at forebygge stress og lignende problemer.
Årsrapport

Et godt afkast og lave omkostninger sikrer dig en god pension. Du kan blandt andet følge med i selskabets udvikling i vores årsrapport.

Se årsrapport

Som besøgende på siden accepterer du automatisk, at vi bruger cookies. Vi bruger primært cookies til at forbedre brugeroplevelsen og til statistik. Du kan læse om vores cookiepolitik.

Luk

Som besøgende på siden accepterer du automatisk, at vi bruger cookies. Vi bruger primært cookies til at forbedre brugeroplevelsen og til statistik. Du kan læse om vores cookiepolitik.

Luk