Sådan indsamler og behandler vi data om dig

Her beskriver vi alene, hvordan vi behandler de data, som vi får om dig i forbindelse med, at du er en del af Lærernes Pensions Medlemsforum.

Som dataansvarlig er Lærernes Pension forpligtet til og interesseret i at beskytte de data, vi har om dig. Her kan du læse, hvordan vi behandler data – fx indsamler, bruger, videregiver og på anden vis håndterer.

Oversigt over data, vi opbevarer
Lærernes Pension opbevarer følgende oplysninger om dig. Alle oplysningerne har vi fået fra dig:

 • Navn og adresse
 • E-mail
 • Faglig organisation og arbejdssted
 • Foto
 • NemKonto
 • Cpr-nr.

Sådan bruger vi oplysningerne

Oplysningerne bruger vi til at administrere din deltagelse i Medlemsforum.

Grundlaget for at kunne behandle dine personoplysninger

Vi skal have hjemmel til at behandle personoplysninger om dig. Hjemlen til at behandle de oplysninger, som er nævnt ovenfor, er følgende:

 • Behandlingen er nødvendig for at opfylde aftalen med dig om din deltagelse i Medlemsforum.
  Dette gælder størsteparten af de tilfælde, hvor vi behandler personoplysninger om dig.
 • Dit samtykke til behandling til et specifikt formål, fx foto.
  Når behandlingen er baseret på samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage på ethvert tidspunkt.
 • Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse – fx indberetning til SKAT.

Videregivelse af oplysninger

Vores medarbejdere har tavshedspligt og må ikke uberettiget udlevere, videregive eller udnytte oplysninger om dig, som de er blevet bekendt med i forbindelse med deres arbejde. Vi videregiver kun oplysninger i det omfang, vi er forpligtet til det i henhold til lovgivningen, eller når du har givet samtykke til det.

Lærernes Pension har outsourcet administrationen til administrationsselskabet Forca A/S. Medarbejdere i Forca er underlagt samme krav som medarbejdere i Lærernes Pension.    

Hvor længe gemmer vi dine oplysninger

Vi gemmer dine data, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indhentet. Det betyder, at vi gemmer dem, så længe du er med i Medlemsforum og højst i ét år, efter at du er stoppet i Medlemsforum. Medlemsforumansvarlig sikrer, at persondata herefter slettes.
Referater fra møderne gemmes uden tidsbegrænsning og ligger på hjemmesiden. Det er alene navne, som fremgår heraf.

Dine rettigheder med hensyn til persondata

Du har generelt disse rettigheder:

 • Du har ret til at få adgang til dine personoplysninger (indsigtsret).
 • Du har ret til at få rettet/berigtiget eventuelle urigtige personoplysninger.
 • Du har ret til at få slettet personoplysninger, hvis de ikke længere er nødvendige til at opfylde det formål, de blev indsamlet til.
 • Du har i visse tilfælde ret til at opnå begrænsning af behandling af data.
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger.
 • Du har ret til at kunne flytte de oplysninger, du selv har givet (dataportabilitiet).
 • Du har ret til at tilbagekalde et eventuelt samtykke, uden at det berører lovligheden af behandling, der er baseret på samtykke, inden tilbagetrækning heraf.
 • Du har ret til at få oplyst kilden til oplysningerne – dvs. hvem der har leveret oplysningerne til Lærernes Pension.
 • Du har ret til at få oplyst, om der ligger et lovkrav til grund for indsamling og behandling af oplysningen. Herunder også hvad konsekvensen vil være, hvis ikke oplysningerne afgives.
 • Du har ret til at få oplyst, om der foretages automatiserede afgørelser.
 • Du har ret til at klage til Datatilsynet.

Der kan være knyttet betingelser og begrænsninger til ovennævnte rettigheder. Det er fx ikke sikkert, at du har ret til at få oplysninger slettet, hvis vi fortsat har behov for at kunne behandle dem. Det afhænger af de konkrete omstændigheder.

Om os

Lærernes Pension
Tuborg Boulevard 3
2900 Hellerup
Tlf. 70 21 61 31

Vores databeskyttelsesrådgiver (DPO) kan du kontakte via mail: LP_DPO@lppension.dk.

---- 

Udover de særlige regler for medlemmer af Medlemsforum indsamler vi også generelle personoplysninger, der gælder for dig som medlem af Lærernes Pension.  
Dem kan du læse om her

 

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere lppension.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdateret programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browsere:

Du er altid velkommen til at ringe til os på 70 21 61 31, hvis du oplever problemer med vores hjemmeside.

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.