Det danske pensionssystem

Pensionssystemet i Danmark er bygget op af: 

  • Offentlig pension – folkepension, ATP og efterløn
  • Arbejdsmarkedspension / firmapension
  • Privat pension 

Offentlig pension
Folkepensionen og ATP skal sikre den grundlæggende tryghed for alle danskere, når de går på pension. Der ligger ikke en forudgående opsparing til grund for folkepensionen, mens alle erhvervsaktive selv bidrager til ATP. Folkepensionen består af et grundbeløb, som alle danske statsborgere med fast bopæl i Danmark kan få fra de opnår folkepensionsalderen (65 år stigende til 68 år). Folkepensionens tillæg er afhængig af alle indtægter – egne såvel som ægtefælles/samlevers.

Efterløn
Derudover kan man også sikre sig efterløn. Efterlønnen blev indført i 1999 med henblik på, at det skulle være en mulighed for at forlade arbejdsmarkedet fra alder 60, hvis man er medlem af en A-kasse og selv betaler efterlønsbidrag. Efterlønsordningen er ad flere omgange blevet udfaset, senest i 2011, hvor det blev besluttet at forhøje efterlønsalderen yderligere, at forkorte efterlønsperioden og at skærpe modregningsreglerne. 

Arbejdsmarkedspension/firmapension
Da den offentlige pension ikke er speciel høj, bliver den ofte suppleret af en arbejdsmarkeds- eller firmapension. Disse pensionsordninger består typisk af forsikringsdækning ved sygdom og død samt opsparing til alderdommen.

Arbejdsmarkeds- og virksomhedspensionerne betales enten fuldt ud af arbejdsgiveren eller med en fordeling, hvor arbejdsgiveren typisk betaler 2/3 og medarbejderen 1/3. Overenskomstpensioner i Lærernes Pension betales fuldt ud af arbejdsgiveren.

Pensionsordningerne i Lærernes Pension er arbejdsmarkedspensioner. Af andre arbejdsmarkedspensionsordninger kan fx nævnes: PKA A/S (bl.a. sygeplejersker), Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger, Magistrenes Pensionskasse og FunktionærPension.

Nogle af disse arbejdsmarkedspensioner er etableret som pensionskasser, andre – som Lærernes Pension – som livsforsikringsselskaber. Begge typer er dog underlagt samme lovgivning og tilsyn.

Vi sammenligner os på diverse nøgletal med andre arbejdsmarkedspensionsordninger, for at se hvor godt vi gør det. Vi vil af og til gennemgå denne sammenligning af selskaber på møderne i de to medlemsfora.

Virksomhedspensionerne oprettes i selskaber som fx Danica, Nordea Pension og PFA Pension.

Privat pension
Har man behov for at supplere den offentlige pension og arbejdsmarkedspensionen, kan man vælge at spare mere op privat. I Lærernes Pension kan man spare op på en PlusPension. Pensionsordningen er alene et tilbud om at spare mere op til alderspension. Der kan ikke knyttes forsikringer ved invaliditet og død til denne ordning.

Generelt
I modsætning til mange andre lande, bygger det danske pensionssystem primært på forudgående opsparing, når vi ser bort fra folkepensionen og tjenestemandspensionen. Det vil sige, at hver generation sparer op til sin egen pension. 

På forsikringssprog kalder vi det system, hvor pensionen er sikret ved forudgående opsparing, et funderet system. Ordningen i Lærernes Pension er et funderet system, hvor priserne på forsikringerne (riskokopriserne) er fastlagt efter et beregningsgrundlag. 

Det system, hvor der ikke er forudgående opsparing, men hvor pengene skal finansieres, når man går på pension, kaldes en tilsagnsordning. Tjenestemandspensionen er et eksempel på dette system, fordi den forsikrede alene har et tilsagn om, at han vil få sin pension, når han fratræder, da pengene ikke er sparet op på en konto. 

Der findes også enkelte tilsagnsbaserede pensionsordninger på det private arbejdsmarked, men her er der et lovkrav om, at de skal være funderede, dvs. at der skal ligge en opsparing bag pensionstilsagnet. 

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere lppension.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdateret programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browsere:

Du er altid velkommen til at ringe til os på 70 21 61 31, hvis du oplever problemer med vores hjemmeside.

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.