Bilag til refusion

Medlemmer af Medlemsforum kan her finde bilag til at få refunderet udgifter til transport mv., samt bilag til arbejdsgiver ved lønrefusion.

Se først hurtig vejledning til refusion

Hvis du har kørt i egen bil, skal du bruge dette
bilag til refusion af kilometerpenge

Har du haft andre udgifter - billetter, bro eller lignende - skal du bruge dette
bilag til udlæg

Bilag til refusion af løn og pension ved tjenestefrihed (`arbejdsgiverbilaget`)

Du har fravalgt funktionelle cookies. Derfor er chat ikke muligt. Hvis du ønsker at chatte med vores rådgivere, skal du acceptere funktionelle cookies. Du kan tilvælge "Funktionelle cookies" ved at klikke på denne boks.

Vær opmærksom på, at du vælger hele kategorien "Funktionelle cookies" til. Således kan der være andre cookies end udelukkende dem til chat.