Du kan klage over os

Vi bestræber os på at yde god og korrekt service, men der kan ske fejl, eller du kan være uenig med os om, hvad der er den rigtige måde at håndtere en sag på. Derfor har du mulighed for at klage.

Kontakt Medlemsservice

I første omgang skal du kontakte vores Medlemsservice. Du kan ringe eller skrive et brev eller en mail. Fortæl, hvad du er utilfreds med, så kigger vi på sagen en gang til og vurderer, om vi burde have behandlet den på en anden måde eller have truffet en anden afgørelse.

Ring eller skriv til

Medlemsservice
Lærernes Pension
Tuborg Boulevard 3
2900 Hellerup
Telefon 70 21 61 31

Send os en mail her

Kontakt den klageansvarlige
Hvis du fortsat er uenig i vores sagsbehandling eller resultatet af den, kan du forelægge sagen for jurist Line Harvest, som er klageansvarlig i Lærernes Pension. Den klageansvarlige har ikke været involveret i behandlingen af sagen, og kan derfor se på den med friske øjne.

Du kan skrive et brev eller en mail til

Den klageansvarlige
Lærernes Pension
Tuborg Boulevard 3
2900 Hellerup

Send den klageansvarlige en mail her

Kontakt Ankenævnet
Hvis du stadig ikke er enig i vores afgørelse, efter du har haft sagen rundt om den klageansvarlige, kan du henvende dig til Ankenævnet for Forsikring.

På Ankenævnets hjemmeside kan du læse mere om, hvordan du kan klage.

Du skal betale et klagegebyr, hvis du vil klage til Ankenævnet for Forsikring. I 2017 er det 200 kr.

Du kan ringe eller skrive til Ankenævnet:

Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
Postboks 360
1572 København V
Telefon 33 15 89 00

Se Ankenævnets klageguide og indsend din klage digitalt eller print klageformular

     --- ooo ---

En klage over et produkt eller en service, du har købt hos os, kan også indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. Bor du i et andet EU-land, kan du anvende EU-Kommissionens online klageportal: http://ec.europa.eu/odr. Husk at angive vores e-mail adresse post@lppension.dk

Du har fravalgt funktionelle cookies. Derfor er chat ikke muligt. Hvis du ønsker at chatte med vores rådgivere, skal du acceptere funktionelle cookies. Du kan tilvælge "Funktionelle cookies" ved at klikke på denne boks.

Vær opmærksom på, at du vælger hele kategorien "Funktionelle cookies" til. Således kan der være andre cookies end udelukkende dem til chat.