Klager

I 2018 havde Lærernes Pension knap 30.000 henvendelser pr. telefon og chat. Dertil kommer omkring 15.000 selvbetjeninger. Selskabet modtog 23 klager.

23 klager er meget få, når antallet af medlemmer er over 140.000. Det lave antal klager er et kendt billede i Lærernes Pension. Dog har der været en  stigning i forhold til 2017, hvor der blot var 15 klager.

Klagerne har som hovedregel ikke givet anledning til ændring i forretningsgange eller lignende. Derudover er det kendetegnende, at klagerne er meget forskelligartede og dermed ikke udtryk for, at der er områder som generelt ikke fungerer.  

Når vi får en klage
Når vi modtager en klage fra et medlem, vurderer vi, om der er noget, vi kan gøre bedre i vores sagsbehandling. Er der det, så ændrer vi på det, så andre medlemmer ikke får den samme dårlige oplevelse. Samtidig arbejder vi løbende på at forbedre service, rådgivning og kommunikation over for medlemmerne. 

Ankenævnet for Forsikring afgjorde i 2018 en enkelt sag mod Lærernes Pension, og den fik vi medhold i. Vi har typisk ikke mere end en enkelt sag om året i Ankenævnet.

Du har fravalgt funktionelle cookies. Derfor er chat ikke muligt. Hvis du ønsker at chatte med vores rådgivere, skal du acceptere funktionelle cookies. Du kan tilvælge "Funktionelle cookies" ved at klikke på denne boks.

Vær opmærksom på, at du vælger hele kategorien "Funktionelle cookies" til. Således kan der være andre cookies end udelukkende dem til chat.