Lærernes Pension i tal

1,0 %
Omkostning 2020
Vi trækker 1,0 % af indbetalingerne til administration i 2020 - uændret fra 2019.
5,8 mia. kr.
Præmieindtægt 2019
I 2019 blev der betalt tilsammen knap 6 mia. kroner ind til lærernes pensionsordninger.

Medlemstilfredshed

Vi følger medlemmernes tilfredshed med Lærernes Pension. Det gør vi via

  • Bred medlemstilfredshedsundersøgelse ca. hvert femte år
  • Specifikke analyser af konkrete tiltag
  • Fokusgrupper
  • Benchmarkmålinger
  • Løbende dialog med medlemmernes repræsentanter i de to medlemsfora.

Læs mere

Servicemål

I Lærernes Pension har vi mål for serviceniveauet. Her kan du se mål og resultater for oktober 2020.

Mål: 95%
Resultat: 100%
Udbetalinger af alderspension

95% skal være til disposition den 1. hverdag i måneden. 

 

Mål: 95%
Resultat: 98%
Besvarelse af skriftlige henvendelser

95% af de skriftlige henvendelser skal besvares inden 5 arbejdsdage. 

Mål: 80%
Resultat: 81%
Telefoniske henvendelser

80% af telefonerne skal tages inden 30 sekunder. 

Kontakt os hvis du vil klage

Vi bestræber os på at yde god og korrekt service, men der kan ske fejl, eller du kan være uenig med os om, hvad der er den rigtige måde at håndtere en sag på. Derfor har du mulighed for at klage.

Klagestatistik

I 2019 havde Lærernes Pension ca. 32.000 henvendelser pr. telefon og chat. Dertil kommer omkring 24.807 selvbetjeninger. Selskabet modtog 24 klager.

Du har fravalgt funktionelle cookies. Derfor er chat ikke muligt. Hvis du ønsker at chatte med vores rådgivere, skal du acceptere funktionelle cookies. Du kan tilvælge "Funktionelle cookies" ved at klikke på denne boks.

Vær opmærksom på, at du vælger hele kategorien "Funktionelle cookies" til. Således kan der være andre cookies end udelukkende dem til chat.