Investeringsstrategi

Lærernes Pensions investeringer udspringer af en investeringsstrategi, der har som overordnet målsætning at skabe gode pensioner til medlemmerne.

Stor spredning af investeringer
Vi tilstræber altid at sprede din pensionsopsparing på mange aktivklasser og lande. Det reducerer sandsynligheden for store tab i perioder, hvor markedsudviklingen viser sig meget anderledes end forventet. Det overordnede risikoniveau afhænger dels af reservesituationen og dels af det forventede afkast. Vi tager selvfølgelige kun en investeringsmæssig risiko på områder, hvor vi forventer, at det kan betale sig. 

Investeringsporteføljen
Ved udgangen af 2014 udgjorde investeringsporteføljen ca. 76 mia.kr.

I december 2014 vedtog bestyrelsen en investeringsstrategi gældende for perioden 2015–2019.

Porteføljen har et forventet årligt afkast på 5,2% og en risiko på ca. 21%. Risikoen er målt ved et sikkerhedsniveau på 99,5%. Det vil sige, at der statistisk set kun er 0,5% sandsynlighed for, at investeringsporteføljen vil tabe mere end 21% i løbet af ét år. Lærernes Pension har gode reserver til at dække denne risiko og kan derfor fastholde en stabil udvikling i depotrenten, selv om afkastet skulle blive meget svagt i enkelte år.  

Afdækningsporteføljer
En stor del af investeringerne sker på udenlandske markeder, og det indebærer en betydelig valutarisiko. Selskabets pensionsforpligtelser indebærer desuden en betydelig renterisiko. Disse risici reducerer vi ved hjælp af særlige afdækningsporteføljer.

Porteføljeforvaltningen
Vi har outsourcet selve porteføljeforvaltningen til eksterne porteføljeforvaltere. En stor del af investeringsaktiverne forvaltes passivt, hvor målet er at opnå et afkast, der er på niveau med markedsafkastet. Passiv forvaltning indebærer lave investeringsomkostninger, men samtidig mister man muligheden for at skabe et merafkast. Vi gør også brug af aktiv forvaltning, da det inden for visse aktivklasser fremstår fordelagtigt eller måske også er den eneste mulighed for at få eksponering til en aktivklasse. Aktiv forvaltning søger at skabe et merafkast i forhold til markedsafkastet, men forvaltningen er dyrere, og det hænder, at vi ikke får indfriet målsætningen om et merafkast.

Resultat for 2014
Det samlede investeringsafkast blev 12,7% i 2014. Det er i sig selv tilfredsstillende og højt sammenlignet med meldingerne fra branchen i øvrigt. En betydelig del af afkastet skyldes dog kursstigninger som følge af rentefald, og med udgangspunkt i det meget lave renteniveau og de seneste års positive udvikling på aktiemarkederne, må det påregnes, at resultatet for 2015 vil være lavere.

Som besøgende på siden accepterer du automatisk, at vi bruger cookies. Vi bruger primært cookies til at forbedre brugeroplevelsen og til statistik. Du kan læse om vores cookiepolitik.

Luk

Som besøgende på siden accepterer du automatisk, at vi bruger cookies. Vi bruger primært cookies til at forbedre brugeroplevelsen og til statistik. Du kan læse om vores cookiepolitik.

Luk