Årsrapporter

Et godt afkast og lave omkostninger sikrer dig en god pension. Du kan blandt andet følge med i selskabets udvikling i vores årsrapport. Årsrapporten udkommer typisk omkring 1. april. Vi har tidligere udarbejdet halvårsrapporter, men det er ikke længere et lovkrav, så halvårsrapporten for 2018 er den sidste.

Rapport om solvens og finansiel situation - SFCR

Rapporten har til hensigt at give et både bredt favnende og detaljeret billede af Lærernes Pension som livsforsikringsselskab og indeholder en gennemgang af selskabets forsikrings- og investeringsmæssige resultater, ledelsessystem, risikoprofil samt en redegørelse for solvens- og kapitalforhold.

Du har fravalgt funktionelle cookies. Derfor er chat ikke muligt. Hvis du ønsker at chatte med vores rådgivere, skal du acceptere funktionelle cookies. Du kan tilvælge "Funktionelle cookies" ved at klikke på denne boks.

Vær opmærksom på, at du vælger hele kategorien "Funktionelle cookies" til. Således kan der være andre cookies end udelukkende dem til chat.