Vi har mulighed for at hjælpe dig, hvis du er sygemeldt på grund af en fysisk eller psykisk sygdom. Læs mere om mulighederne her på siden eller kontakt os, hvis du vil vide mere.

      

  

Tilbage til arbejdet
Vi har mulighed for at hjælpe dig, hvis du er sygemeldt på grund af en fysisk eller psykisk sygdom, og du er i fare for at blive sagt op.

Det kan vi tilbyde
Vi kan tilbyde dig et individuelt forløb, som passer til dine behov og den sygdom, du har. Formålet med forløbet er, at du igen bliver i stand til at have et aktivt arbejds- og privatliv. Forløbet starter med en samtale med en læge fra Falck Healthcare, der vurderer, hvilken hjælp og støtte du skal have for at komme hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet.

Fast kontaktperson
Du får en fast kontaktperson fra Falck Healthcare, som koordinerer og iværksætter hele dit forløb. Og du er selvfølgelig velkommen til at kontakte din kontaktperson gennem hele forløbet.

Frivilligt tilbud
Det er et frivilligt tilbud, og det er dig der bestemmer, om du vil deltage eller ej. Om du deltager eller ej, så har det ikke nogen betydning for, om og hvad du vil blive tilkendt fra Lærernes Pension.

Er du interesseret?
Vil du vide mere, eller mener du, at det kan være et tilbud, du kan have gavn af, så kontakt Lærernes Pension på 70 21 61 32. Her vil en rådgiver vurdere, om du opfylder betingelserne for at blive tilbudt et forløb.

Vigtigt at vide om Falck Healthcare
Mange medlemmer forveksler tilbuddet hos Falck Healthcare med en sundhedsforsikring, hvor man fx kan få fysioterapi, hvis man har nakkeproblemer, få hjælp til en brækket arm eller få en operation efter en skiskade. Men det er ikke en sundhedsforsikring.

Søg om et forløb, hvis du:
  • er overenskomstansat lærer og medlem af Lærernes Pension
  • har en invalidepension på din ordning (det har langt de fleste)
  • har en længerevarende sygemelding og er i fare for at blive opsagt
  • har brug for hjælp til at blive på arbejdsmarkedet
  • har behov for hjælp til afklaring