Redegørelse fra Finanstilsynet

Finanstilsynet har gennemført ordinær inspektion i Lærernes Pension.

Se Finanstilsynets redegørelse her (åbner i nyt vindue) 

Kommentar fra Lærernes Pension

Inspektionen gav anledning til, at Lærernes Pension fik en række påbud og blev bedt om at afgive forskellige redegørelser. Omfanget af påbud og redegørelser skal ses i lyset af, at inspektionen både var en ordinær inspektion og en særlig inspektion af alternative investeringer, som i andre selskaber er gennemført som selvstændige inspektioner.

Lærernes Pension har taget redegørelsen til efterretning og efterlevelsen af påbud og de ønskede redegørelser behandles på bestyrelsesmøder i juni og september.

Der er helt overvejende tale om påbud af formel karakter, og Lærernes Pension vurderer, at der intet forretningskritisk er ved forholdene. Der er fx tale om, at Finanstilsynet finder, at Lærernes Pension ikke i fuldt tilstrækkelig omfang har implementeret EU’s Solvens II forordning.

Finanstilsynet stiller krav om øget rapportering, overvågning, rammefastsættelse mv. og finder generelt, at bestyrelsen skal tættere på investeringsområdet, et forhold, der også er set ved inspektioner i andre pensionsselskaber.

--- 

Læs også om hvad inspektion går ud på i medlemsbladet [pan`sjo`n] fra oktober 2018:
Den store pengevogter-eksamen (på side 22)