Om Lærernes Pension


Lærernes Pension tager sig af pensionsordninger for omkring 130.000 lærere. Vi forvalter en formue på over 70 milliarder kroner, og vi har årlige indbetalinger på over 4 mia. kroner.

130000 medlemmerHvem er med?
Pensionsordningerne i Lærernes Pension dækker lærere, som er ansat under Lærernes Centralorganisations (LC) forhandlingsområde:

  • Danmarks Lærerforening (DLF)
  • Frie Skolers Lærerforening (FSL)
  • Uddannelsesforbundet
  • IMAK (Lærernes Fagforening i Grønland)

Vi arbejder sammen med LC, de faglige organisationer og arbejdsgiverorganisationerne for at udvikle pensionsordningerne til gavn for vores medlemmer.

Vores medlemmers pensionsbidrag er typisk 17,3 % af lønnen.